Pensja minimalna i wysokość emerytur w 2017

Rok 2017 niesie za sobą zmiany w wysokości pensji minimalnej, stawki godzinowe oraz emerytury. Każde z wymienionych świadczeń wzrosło, przyjrzyjmy się o ile. Płaca minimalna Jest minimalnym dopuszczalnym poziomem wynagrodzenia za pracę najmą czyli popularną umowę o pracę. Zatem nie dotyczy umów o dzieło czy cywilno-prawnych. Od roku 2017 wzrosła …

Podwyżki zagrożone przez 500+?

Program 500+ zachwycił większość Polaków, którzy z otwartością przyznają, że korzystają z dodatkowych świadczeń. Skutkiem jego wprowadzenia było zwiększenie liczby urodzeń w 2016 roku, choć nie jest to jeszcze liczba całkowicie świadcząca o sukcesie programu. W jaki sposób zaś ustawowe 500+ odbiło się na płacach? Wielu ekonomistów uważało, że po …

Czy czeka nas gorszy rok finansowy?

Eksperci bankowi przypuszczają, że rok 2017 będzie groszy pod względem finansowym w stosunku do minionego. Według komisji Nadzoru Finansowego spadek ten może sięgać nawet 12,3%. Może być to spowodowane między innymi ubiegłorocznym jednorazowy zysk ze sprzedaży udziałów w Visa Europe. Z drugiej strony KNF w swoim opracowaniu dotyczącym planów finansowych …