Parabanki w Polsce

Definicja parabanku nie została jednoznacznie sprecyzowana przez Prawo Polskie. Niemniej określa się go jako podmiot nie będący bankiem, który działa na rynku finansowym. Podobnie jak instytucje bankowe oferują pożyczki czy kredyty, lecz w odróżnieniu do nich nie są objęte nadzorem Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) i nie podlegają Prawu bankowemu. W …

Rzeczywista Roczna Stopa Procentowa – RRSO

Zgodnie z ustawą o kredycie konsumenckim z dnia 12 maja 2011 roku Roczna Rzeczywista Stopa Procentowa jest całkowitym kosztem kredytu lub pożyczki, jaki ponosi konsument wyrażona jako wartość procentowa całkowitej kwoty kredytu (pożyczki) w stosunku rocznym. Dzięki temu parametrowi klienci, którzy decyzją się na podpisanie zobowiązania finansowego wobec banku czy …