Rzeczywista Roczna Stopa Procentowa – RRSO

Zgodnie z ustawą o kredycie konsumenckim z dnia 12 maja 2011 roku Roczna Rzeczywista Stopa Procentowa jest całkowitym kosztem kredytu lub pożyczki, jaki ponosi konsument wyrażona jako wartość procentowa całkowitej kwoty kredytu (pożyczki) w stosunku rocznym. Dzięki temu parametrowi klienci, którzy decyzją się na podpisanie zobowiązania finansowego wobec banku czy …