Wszystko o finansach osobistych

Finanse osobiste bywają także określane mianem finansów gospodarstwa domowego. W prawie jest to pojęcie nieokreślone jednoznacznie. Przyjmuje się, że jest to gałąź nauki o finansach traktująca o sytuacji gospodarstw domowych na rynku finansowym. Działania te opierają się głównie na analizie potrzeb finansowych gospodarstw domowych oraz sposobów ich zaspokajania, badaniami sytuacji usług finansowych tych gospodarstw oraz diagnozą postaw konsumentów wobec poszczególnych elementów i produktów finansowych. Finanse osobiste to po prostu majątek przysługujący jednej osobie, albo całej rodzinie.

Cel realizowany przez finanse osobiste

Zasadniczym celem jest przede wszystkim zarządzaniem tym majątkiem. Zarządzanie to polega w głównej mierze na gromadzeniu majątku w optymalnej wysokości i umiejętnym jego pomnażaniu w odpowiedni sposób. Aby móc dojść do tego etapu należy pamiętać wcześniejszym wykonywaniu takich etapów jak umiejętne zarządzanie posiadaną gotówką, w finansach osobistych będzie to prowadzenie budżetu domowego, czy też planowanie i kontrola wydatków w określonym czasie. Dodatkowo w finansach osobistych będzie to także tworzenie oszczędności oraz odkładanie oszczędności na konkretne cele. Dopiero spełnieniu tych warunków można skupić się na zarządzaniu majątkiem.
bieznes
Utrzymanie płynności w budżecie domowym pozwala z czasem na zgromadzenie finansów na różne nieprzewidzianie sytuacje, nazywa się go czasem buforem oszczędności. Zgromadzenie rezerwowych finansowej sprzyja utrzymaniu płynności, ułatwiając zainicjować rozpoczęcie tworzenia kumulacji oszczędności, co jest warunkiem przejścia na kolejny poziom, czyli systematycznego oszczędzania na różne cele, można tu uwzględnić także aspiracje odległe w czasie jak wyjazd rodzinny, edukacja dzieci. Ostatni poziom to jest pozycja osoby żyjącej z tego co sama wypracowała i odłożyła z zastosowaniem opisanych etapów w zarządzaniu finansami osobistymi.

Zarządzanie finansami osobistymi

Zarządzanie, gospodarowanie własnym majątkiem to istotna kwestia. Polega ono przede wszystkim na ciągłym, trwałym gospodarowaniu finansami, ma ono na celu realizację określonych celów pieniężnych. Osiągnięcie tego, możliwe jest przez rozsądne planowanie, organizację i utrzymywania kontroli nad zachowaniami związanymi z finansami.
Ewidencja finansów osobistych jako istotny czynnik ich właściwej kondycji
ok
W zarządzaniu finansami osobistymi należy pamiętać o ich właściwej ewidencji. Kiedy wszystko jest właściwie opisane, zewidencjonowane, trudno by w osobistym majątku zapanował chaos. Prowadzenie takich działań pozwoli na ukazanie jasnego i klarownego obrazu tego, ile faktycznie dana osoba zarabia, a ile wynoszą jej wydatki. Dzięki temu można ustalić podstawowe fakty, takie jak: uwzględnienie pilnych wydatków, określenia kosztu minimalnego jaki niezbędny jest do utrzymania własnego gospodarstwa domowego. Ułatwia to także uwzględnienie utworzenia zapasu finansowego, który przydatny będzie w nagłych, nieprzewidzianych sytuacjach. Pokazać to może dodatkowo ile się wydaje, oraz ile można przeznaczyć na tworzenie osobistych oszczędności.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *