Jak wygląda umowa kredytowa

Zapewne wielokrotnie podczas ubiegania się o różne zobowiązania nie przykładamy należytej uwagi to umów, które podpisujemy. Podobnie jest w przypadku szeregu usług, które nabywamy. Zwykle dość pobłażliwie traktujemy wszelkie rodzaje umów. Jednak są to niezwykle ważne dokumenty o istotnej dla nas treści. Dlatego powinniśmy się nauczyć je odczytywać by w przyszłości nie zdziwić się, gdy pojawi się jakaś dodatkowa opłata.

Pracownicy banków, którzy zajmują się realizowaniem umów kredytowych starają się najważniejsze aspekty nam zaprezentować. Zwykle omawiają oprocentowanie oraz prowizję, ewentualnie dodatkowe ubezpieczenie. Dla nich to również odgrywa kluczową rolę, gdyż jeśli dany kredytobiorca pominie jakiś ważny detal i nie ureguluje na czas zobowiązania, to bank na tym traci. Dlatego by zmniejszyć ryzyko kredytowe doradcy bankowi starają się w przystępny sposób przedstawić nam regulamin i warunki kredytowania.

Jak wygląda umowa kredytowa

Definicję umowy kredytowej oraz jej treść podaje ustawa o prawie bankowym. Jest to dokument, który wyraźnie określa strony umowy, sposoby ich identyfikacji oraz reprezentacji a także ewentualne ustanowione zabezpieczenie. Ponadto winien zawierać tak istotne elementy jak koszty obsługi zobowiązania finansowego oraz okres jego spłaty. Przez koszty te powinniśmy rozumieć przede wszystkich dochód banku, który pozyska z udostępnienia kredytobiorcy środków pieniężny na określony czas.
W treści umowy koszty traktuje się jako oprocentowanie danego kredytu. Składa się na nie:

  • podstawowa stopa procentowa czyli tzw. stawka referencyjna wyrażona zwykle jako WIBOR (Warsaw Interbank Offered Rate) – jest to średnie oprocentowanie zobowiązań finansowych na rynku międzybankowym, to wartość zmienna
  • marża kredytowa – stała wartość

Na podstawie podanych parametrów klient może oszacować ile ostatecznie będzie musiał zwrócić wraz z ustaloną kwotą kredytu a także ile zarobi na tej transakcji sam bank. Oprocentowanie może ulegać zmianie średnio co trzy lub co sześć miesięcy. Marża kredytowa jest zwykle połączona z oferowanym produktem. Może być mniejsza lub większa w zależności od tego, jaką promocję oferuje w danej chwili instytucja bankowa. Na koszt kredytu wpływa także wielkość prowizji, która podobnie jak marża ulega licznym modyfikacjom.

Po podpisaniu umowy kredytowej bank jest zobowiązany monitorować czy klient regularnie spłaca część długu. Dzięki temu jest w stanie w miarę szybko zareagować w przypadku jakichkolwiek komplikacji z regulowaniem rat kredytu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *