Poręczenie pożyczki – na czym polega

Kim jest poręczyciel pożyczki

Uścisk dłoni dwóch osóbUmowa poręczenia to rodzaj umowy cywilnoprawnej, w której poręczyciel (często nazywany również żyrantem) zobowiązuje się do spłaty zadłużenia kredytobiorcy wobec wierzyciela gdy ten pierwszy nie dokona jej w wyznaczonym terminie. Do jej realizacji niezbędne jest pismo pochodzące od żyranta pożyczki będące oświadczeniem, w którym jasno wskazuje na osobę dłużnika oraz jego główny dług. W ten sposób poręczyciel staje się niejako współdłużnikiem, który zabezpiecza dany kredyt. Musi dokonać zwrotu długu wraz z wszystkimi naliczonymi odsetkami karnymi po zaniechaniu jego uregulowania przez dłużnika. Umowa wygasa wraz z całkowitą spłatą długu głównego. Osoba potwierdzająca swoją dyspozycję do spłaty zobowiązania finansowego za dłużnika bierze tym samym na siebie dużą odpowiedzialność, dlatego zwykle żyrantem staje się osoba bliska, która ma pełne zaufanie do kredytobiorcy. Musi on wykazać odpowiednią zdolność kredytową do uregulowania zobowiązania finansowego. Obecnie w dobie internetu pojawiają się także różne firmy, które zobowiązują się do spłaty długu, a potem w razie konieczności dochodzą roszczeń względem dłużnika. Oba te przypadki poręczycieli posiadają takie same prawa i obowiązki jak główny kredytobiorca. Jest to jedna z najbardziej powszechnych form zabezpieczenia pożyczki lub kredytu.

Żyrant – ryzykowana rola

Jak już wspomniano powyżej żyrant pełni bardzo odpowiedzialną funkcję. Bierze bowiem na siebie spłatę zobowiązania finansowego, bez względu na jego wysokość. Zrozumiałe jest zatem, że im wyższa kwota kredytu tym bardziej ryzykowna rola poręczyciela. Podpisując umowę staje się współdłużnikiem lub tzw. dłużnikiem solidarnym. Jeśli nie wywiąże się z obowiązku uregulowania za dłużnika jego zobowiązania, wówczas pensja poręczyciela może zostać zajęta przez komornika. Powoduje to utratę wiarygodności finansowej oraz obniżenie zdolności kredytowej. Oczywiście przy całkowitej spłacie długu, poręczyciel może żądać od kredytobiorcy zwrotu zapłaconej należności bazując na artykule 376 § 1 kodeksu cywilnego. Zanim podejmiemy się żyrowania pożyczki warto rozważyć wszelkie za i przeciw. Z pewnością osoby takie muszą podejść do tej sprawy, jakby same zaciągały zobowiązanie finansowe. Bowiem zawsze należy liczyć się z ryzykiem konieczności spłaty długu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *