Problemy Polaków ze spłatą kredytów

Jak wykazują dane opublikowane w kwietniu 2018 roku przez Biuro Informacji Kredytowej i Gospodarczej w ciągu ostatniego roku liczba młodych ludzi nie radzących sobie ze spłatą kredytów wzrosła o 15%. Dotyczy to grupy wiekowej 18-24 lata. Według szacunków niespłacone zobowiązania finansowe sięgają prawie 872 milionów złotych.

BIG i BIK

Przypomnijmy, że BIG to inaczej Biuro Informacji Gospodarczej, w którego skład wchodzi kilka instytucji. Przechowują i udostępniają dane na temat spłacanych rachunków i faktur zarówno przez osoby fizyczne jak i firmy. BIK to Biuro Informacji Kredytowej i jest jedynym zbiorem informacji na temat spłacanych zobowiązań finansowych, zarówno tych terminowo uregulowanych jak i z przekroczonym okresem zwrotu. Obie instytucje funkcjonują w oparciu o literę prawa. Działanie BIK reguluje Ustawa o Prawo bankowe, Ustawa o ochronie danych osobowych oraz Rozporządzenie Ministra Finansów dotyczące danych, które podlegają wymianie między BIK a różnymi instytucjach finansowymi. Z kolei BIG podlega Ustawie o ochronie danych osobowych, Ustawie o udostępnianiu informacji gospodarczej oraz wymianie danych gospodarczych. Dane te są przekazywane do BIG z rożnych gałęzi gospodarczych, począwszy od dostawców prądu przez firmy telekomunikacyjne a skończywszy na sądach. BIK zbiera informacji kredytowe od instytucji oferujących usługi finansowe, SKOK-ów, banków czy firm pożyczkowych.

Młodzi ludzie podskakują na plaży
Młodzi ludzie w wieku 18-24 lat mają trudności z uregulowaniem długów

Młodzi ludzie mają trudności ze spłatą zobowiązań finansowych

Raport BIG InfoMonitor i BIK zwraca uwagę, że aż 1,3% wszystkich niespłacanych w terminie kredytów stanowią zobowiązania finansowe zaciągane przez ludzi młodych. Zgodnie z cytowanymi danymi, średnia wysokość nieuregulowanego długu wynosi około 5 tysięcy złotych.Natomiast jeśli chodzi o wszelkie pozakredytowe zobowiązania, najwięcej zaległości przypada na rachunki za telefon. W tym przypadku dług sięga prawie 95 milionów złotych. Wiele młodych osób nosi na barkach brzemię zadłużenia wynikającego z nakazu zapłaty wydanej przez sąd. Dotyczy to także niewypłacanych alimentów, które oscylują w granicach ponad 26 milionów złotych. Dłużnicy to także często młodzi ludzie, którzy podpisali umowę na zakup ratalnych jakiś przedmiotów i nie są w stanie terminowo zwracać swojego długu. Zjawisko to wydaje się bardzo niepokojące, biorąc pod uwagę fakt, że 20- latkowie nie czują żadnych presji z zewnątrz lekceważą swoje zobowiązania.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *