Refinansowanie pożyczek internetowych

Pod pojęciem refinansowanie należy rozumieć operację pieniężną, która pozwala na uzyskanie zewnętrznych źródeł finansowania zastępujących własne środki wydatkowanych na inny cel. Z kolei refinansowanie kredytu to zamiana posiadanego zobowiązania finansowego na nowe, którego warunki kredytowania są atrakcyjniejsze. W praktyce wygląda to tak, że bank, który udzieli nam nowego kredytu spłaca nasze dotychczasowe zadłużenie a my zaś regulujemy to nowe zobowiązanie finansowe. Zyskujemy dłuższy czas na jego spłatę, dlatego proces refinansowania ma wspomóc osoby, które mają trudności ze zwrotem swojego długu w wyznaczonym terminie. Opłaca się to tylko wtedy, gdy uzyskujemy korzystne oprocentowanie kredytu a tym samym koszty jego obsługi będą niższe.

Refinansowanie pożyczek internetowych proponuje się klientom, którzy nie mogą uregulować należności w uprzednio wskazanym terminie. Jest to zatem analogiczny proces do wydłużenia terminu spłaty. Pożyczkobiorca, który zgłosi danej instytucji pozabankowe swoje trudności z możliwością zwrotu chwilówki zyskuje szansę na jej refinansowanie pod warunkiem, że pokryje koszty obsługi tego zobowiązania. Wówczas zazwyczaj partner firmy pożyczkowej spłaca daną pożyczkę a klient w zamian zyskuje dodatkowy czas na jej uregulowanie.

Kobieta w białym swetrze patrzy w obiektyw
Refinansowanie chwilówek pozwala na przedłużenie terminu ich spłaty

Oferty refinansowania pożyczek internetowych

Wiele firm pozabankowych ma do zaoferowania swoim klientom przesunięcie terminu spłaty danej pożyczki. O refinansowanie można ubiegać się bezpośrednio z panelu klienta po zalogowaniu na stronę internetową firmy, z której otrzymaliśmy chwilówkę. Uprzednio należy jednak uregulować koszt obsługi danej pożyczki.

Firmy oferujące refinansowanie chwilówek znajdziecie na stronie internetowej http://citysniper.pl. Te najbardziej popularne to:

  • Vivus – możliwość przedłużenia terminu spłaty pożyczki o 7, 14 lub 30 dni
  • LendOn – klienci mogą odroczyć termin spłaty o 10,20 lub 30 dni
  • Szybka Gotówka – to szansa na refinansowanie chwilówki o 7, 14 lub 30 dni
  • Pożyczka Plus – przedłużenie terminu spłaty pierwszej pożyczki

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *