Marża, prowizja a oprocentowanie kredytu

Niejednokrotnie podczas wizyt w banku w celu zasięgnięcia informacji o kredycie czy pożyczce spotykamy się z pojęciami marża, oprocentowanie czy prowizja kredytu. Jednak często ciężko nam zdecydować,które z nich ma najważniejszy wpływ na całkowity koszt zobowiązania finansowego. Oczywiście banki w mediach reklamują się z różnymi promocjami dla klientów, których wabią na niską marżę, oprocentowanie stałe czy prowizje = 0 zł. Czym dokładnie się różnią i na co tak naprawdę warto zwrócić uwagę?

Marża kredytu

To różnica pomiędzy ceną sprzedaży a zakupu danego dobra i jest to stały parametr. Stanowi nadwyżkę czyli zysk wyrażana jako kwota lub w formie procentowej. W przypadku kredytów jest ona różnicą pomiędzy oprocentowaniem kredytu a rynkową stopą procentową. Zatem jeśli oprocentowanie wynosi 8%, a stawka bazowa (WIBOR) np. 6,5 to marża banku jest równa 1,5%. Przy okazji doszliśmy do pojęcia WIBOR czyli Warsaw Interbank Offer Rate zmienna stopa procentowa stopa według której banki udzielają kredytów innym bankom (średnia cena, za jaką banki udzielają sobie pożyczek i kredytów), która jest ustalana w każdy dzień roboczy o godzinie 11.00. Mówić prościej, marżą to zysk banku, im wyższa tym więcej bank na nas zarobi. Nie jest jednak to wartość stała dla wszystkich banków, gdyż każdy z nich prezentuje własną marżę dla danego kredytu.

Wpływ na wysokość marży kredytu mają:

  • całkowita wartość kredytu ustalona w stosunku do wartości nieruchomości (LTV)
  • rodzaj kredytu
  • prowizja za uruchomienie kredytu; stąd mamy często do wyboru kredyty o niskiej marży lub kredyty z prowizją 0 zł

Oprocentowanie kredytu

Stanowi marżę kredytu i rynkową stopę procentową (WIBOR), przy czym ta pierwsza jest parametrem niezmiennym. Jak widać, marżą i oprocentowanie kredytu są od siebie zależne. Oprocentowanie jest wskaźnikiem wyrażającym wysokość odsetek kredytu. Jeśli jego marżą wynosi 1,5% a stopa procentowa czyli stawka bazowa (WIBOR) sięga 6,5% to oprocentowanie kredytu to 8%, czyli taką odsetek cześć będziemy spłacać bankowi za udzielony kredyt.

Prowizja banku

Pod tym pojęciem należy rozumieć koszt jaki ponosimy za uruchomienie przez bank kredytu. Każdy z nich dysponuje określoną tabelą i taryfami opłat i prowizji, niektóre banki zaś oferuje brak prowizji za udzielony kredyt czy pożyczkę. Może być pobrana jednorazowo lub okresowo i włączona w całkowity koszt kredytu. Gdy sięgamy po ofertę 0 zł prowizji należy liczyć się z tym, że warunkiem udzielenie kredytu jest wykup ubezpieczenia lub jego wysokość jego marży przekracza standardową wartość ustaloną przez dany bank.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *