Banki spółdzielcze w Polsce

Bank spółdzielczy jest to podmiot będący jedna z form prawnych działalności banku, tyle że kierowany jest przez spółdzielców. Zakładane są i były przez zrzeszenia osób oo nieograniczonej liczbie i zmiennym funduszu udziałowym które prowadzą w imieniu wszystkich swoich członków wspólną działalność gospodarczą. Pomimo licznych kryzysów jakie dotknęły bankowość spółdzielczą w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat, nadal dobrze sobie radzą w systemie bankowym. Podlegają kontroli Komisji Nadzoru Finansowego, która na swojej stronie umieszcza raporty sprawozdawcze z działalności finansowej każdego z nich.

Działanie banków spółdzielczych

Podobnie jak banki komercyjne, tak i spółdzielcze świadczą wiele usług finansowych takich jak kredyty, pożyczki, konta, ubezpieczenia czy lokaty. Klientami banków są zarówno osoby indywidualne jak i przedsiębiorcy, właściciele dużych i małych firm czy też rolnicy. Cieszą się dużym zaufaniem, zwłaszcza lokalnej społeczności, która jest bardziej skłonna zainwestować swoje środki na znajomym gruncie. Jest to konsekwencją działania banków w niewielkich miasteczkach, gdzie trudno o dostęp do komercyjnych placówek bankowych.

Ponieważ bank tworzy spółdzielnia, czyli grupa ludzi, istotną kwestią jest walne zgromadzenie. Podczas takiego zebrania każdy spółdzielca, udziałowiec, może oddać jeden głos. Bu uzyskać prawo do udziału należy pewną sumę pieniędzy, która stanowi również kapitał danego banku. Na strukturę organizacyjną składa się natomiast walne zgromadzenie, rada nadzorcza oraz zarząd.

Czy bankowość spółdzielcza jest zagrożona upadkiem?

Choć wiele z banków spółdzielczych, które powstały w ubiegłym wieku już nie funkcjonuje w wyniku bankructwa lub sprzedaży połączenia z innym podmiotami gospodarczymi, banki spółdzielcze działają na razie bez większego zarzutu. Są często niedocenianym podmiotem, gdyż nie bierze się pod uwagę faktu, że stanowi główne źródło produktów finansowych w małych miasteczkach. Pomimo dużej konkurencji jaką stwarzają większe banki komercyjne, te spółdzielcze cieszą się dużym zaufaniem społeczeństwa. Oferują także produkty dostępne w innych placówkach czy oddziałach na terenie całego kraju.
Banki spółdzielcze, które obawiają się ryzyka utraty środków jednoczą się z innymi bankami o tym samym profilu w ten sposób zyskują większą siłę do zatrzymania problemów finansowych oraz więcej funduszy na kontynuowanie swojej działalności.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *