Parabanki w Polsce

Definicja parabanku nie została jednoznacznie sprecyzowana przez Prawo Polskie. Niemniej określa się go jako podmiot nie będący bankiem, który działa na rynku finansowym. Podobnie jak instytucje bankowe oferują pożyczki czy kredyty, lecz w odróżnieniu do nich nie są objęte nadzorem Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) i nie podlegają Prawu bankowemu. W odróżnieniu od banku, w parabankach istnieje ryzyko utraty środków finansowych przez klientów, którzy te środki powierzają.

Parabanki a firmy pożyczkowe

Różnica między parabankiem a firmą pożyczkową, która dysponuje własnym kapitałem zakładowym, jest taka, że pierwszy podmiot prowadzi działalności depozytową jako podstawową. Wiele z nich funkcjonuje bez zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego, które jest niezbędne by móc gromadzić środki pieniężne od osób fizycznych czy prawnych w celu udzielania pożyczek czy kredytów. Postępowania takie jest nielegalne i podlega każe grzywny oraz pozbawienia wolności do lat 3.

Do parabanków zalicza się do nich między innymi:

  • towarzystwa ubezpieczeniowe
  • Narodowe Fundusze Inwestycyjne
  • firmy leasingowe, doradcze, faktoringowe oraz pośrednictwa finansowego
  • kasy mieszkaniowe, budowlano-pożyczkowe

Spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe, choć mają charakter parabankowy, zostały niejako wykluczone z definicji parabanku, gdyż od 2012 roku są objęte są nadzorem KNF.

Choć Komisja Nadzoru Finansowego w obecnej chwili udostępnia listę instytucji, które podejrzewa się o popełnieniu przestępstwa, nie kontroluje ich rejestracji i działalności. W przygotowaniu znajduje się projekt nowelizacji ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym, którego celem ma być między innymi zwiększenie uprawnień KNF do kontroli domen internatowych, które są wykorzystywane do świadczenia usług finansowych. Ponadto KNF ma w niedalekiej przyszłości prowadzić rejestr firm (innych niż kasy oszczędnościowo-kredytowe) spoza obszaru bankowego.

Zdjęcia strony internetowej Komisji Nadzoru Finansowego
Zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez daną firmę znajdują się na stronie internetowej KNF

Niestety klienci, którzy ulokowali swoje środki w parabankach nie otrzymują gwarancji zwrotu powierzonych depozytów w przypadku utraty inwestycji przez dany podmiot. Najpopularniejszym przykładem instytucji parabankowej była firma Amber Gold, której klienci utracili oszczędności swojego życia skuszeni ofertą inwestowania i mnożenia swojego kapitału.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *