Podwyżki zagrożone przez 500+?

Program 500+ zachwycił większość Polaków, którzy z otwartością przyznają, że korzystają z dodatkowych świadczeń. Skutkiem jego wprowadzenia było zwiększenie liczby urodzeń w 2016 roku, choć nie jest to jeszcze liczba całkowicie świadcząca o sukcesie programu. W jaki sposób zaś ustawowe 500+ odbiło się na płacach?

Wielu ekonomistów uważało, że po wprowadzeniu programu 500+, członkowie rodzin nim objętych będą niechętnie podejmowali się pracy. Motywowano to jakoby tym, że kontynuowanie swoich dotychczasowych zajęć po prostu przestanie być opłacalne przy zapewnionym stałym comiesięcznym świadczeniu. Narodowy Bank Polski (NBP) jednak przedstawił zupełnie inną opinię i podważył argumenty ekonomistów.

Spadło tempo wzrostu płac

Według danych z Głównego Urzędu Statystycznego, osoby niepracujące w rodzinie, która otrzymuje 500 + na dziecko, są gotowe podjąć tą prace nawet gdy stawka godzinowa jest niższa od zakładanego minimalnego wynagrodzenia. Wynika z tego, że wprowadzenie programu świadczeń na dzieci zmniejszyło płacę progową (jest to płaca, za którą osoby bezrobotne podejmą pracę). Spadła ona o 120 zł i jest w roku 2017 niższa o 200 zł od przyjętej płacy minimalnej.
Z drugiej strony nastąpił znaczący wzrost zatrudnienia, gdyż wiele firm zwiększało liczbę wolnych etatów. Jednak mimo tego porównując tempo wzrostu płac z czwartego kwartału 2016 roku z poprzednimi miesiącami tego samego roku zaobserwowany jego wyraźny spadek z 4,1% do 3,7%.

Imigranci z Ukrainy mogą wpłynąć na rynek zatrudnienia

Napływające do naszego kraju rzecze imigrantów z Ukrainy, którzy wykonują krótkoterminową pracę nie wymagającej kwalifikacji może wpłynąć na wzrost wynagrodzeń. Bowiem obsadzane są stanowiska przez osoby o znacznie niższych kwalifikacjach, które otrzymują niższe wynagrodzenie. Ze względu na to tempo wzrostu płac w całej gospodarce może mocno zwolnić.

Prognozy na przyszłość

Bank centralny przeanalizował raporty dotyczące podaży pracy. Eksperci Narodowego Banku Polskiego doszli do wniosku, że o jej zwiększeniu może w głównej mierze decydować podwyższenie aktywności zawodowej wśród pracujących. Nie mniej dodają, że wprowadzone przez rząd programy świadczeń rodzinnych mogą działać odwrotnie i spowolnić wspomnianą aktywność zawodową.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *