Pensja minimalna i wysokość emerytur w 2017

Rok 2017 niesie za sobą zmiany w wysokości pensji minimalnej, stawki godzinowe oraz emerytury. Każde z wymienionych świadczeń wzrosło, przyjrzyjmy się o ile.

Płaca minimalna

Jest minimalnym dopuszczalnym poziomem wynagrodzenia za pracę najmą czyli popularną umowę o pracę. Zatem nie dotyczy umów o dzieło czy cywilno-prawnych. Od roku 2017 wzrosła to 2 000 zł brutto. W roku poprzednim stawka ta wynosiła 1 850 zł, zatem nastąpił wzrost o 8,1%. Wartość netto minimalnej płacy jest obecnie równa 1 459 zł.
Ponadto nastąpiła zmiana przepisów dotycząca wypłacanych minimalnych wynagrodzeń, gdyż teraz nie zależą one od stażu pracy. Nie ma podziału na tych dłużej pracujących oraz nowo zatrudnionych każdy z nich bowiem może liczyć na płacę minimalną w wysokości 2 000 zł. Co więcej osoby pracujące na nocną zmianę nadal będą otrzymywały dodatek za pracę nocną, a wysokość minimalnego wynagrodzenia nie będzie miała na niego wpływu. Reasumując zatrudnieni na nocne zmiany będą zarabiali więcej, gdyż przed wejściem podwyżek ów dodatek za pracę nocną był wliczany w pensję (Agnieszka Brzostek, gazetaprawna.pl).

Stawka godzinowa

Nastąpił także wzrost stawki godzinowej, która w roku 2017 wynosi około 13 złotych. Jednak jest to elastyczna kwota i ma być co roku podwyższana. Mogą ją otrzymać osoby, które zatrudnione są na umowę o zlecenia (art. 734 kodeksu cywilnego) oraz te, które prowadzą działalność gospodarczą w naszym kraju jednoosobowo (art. 750 kodeksu cywilnego), czyli nie zatrudniają innych pracowników. Chodzi tu o właścicieli firm, którzy wykonują pracę dla innych przedsiębiorstw. Nowa minimalna stawka godzinowa nie będzie dotyczyć rodzinnych domów pomocy, osób zapewniających opiekę niepełnosprawnym a także uczestników wycieczek.

Emerytury poszły w górę

Od stycznia 2017 roku obowiązuje także wyższa minimalna kwota emerytur, która obecnie wynosi 1 000 zł zamiast ustawowo przyjętych 882,56 zł. Ponadto od marca przeprowadzono waloryzację tych świadczeń i minimalna stawka o jaką podwyższone zostały emerytury wynosi 10 zł. Według minister rodziny i pracy takie zmiany w stawkach emerytur będą wyraźnie odczuwalne. Przypomnijmy, że od 1 października obowiązuje także obniżony wiek emerytalny. Jednak obliczenia ekspertów finansowych gazetaprawna.pl wskazują, że późniejsze wybranie się na emerytury zmniejszy wysokość przyznawanych świadczeń.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *