Czy czeka nas gorszy rok finansowy?

Eksperci bankowi przypuszczają, że rok 2017 będzie groszy pod względem finansowym w stosunku do minionego. Według komisji Nadzoru Finansowego spadek ten może sięgać nawet 12,3%. Może być to spowodowane między innymi ubiegłorocznym jednorazowy zysk ze sprzedaży udziałów w Visa Europe. Z drugiej strony KNF w swoim opracowaniu dotyczącym planów finansowych …