Rośnie zadłużenie Polaków

W wyniku masowych pozwów do sądu związanych z posiadanym zobowiązaniem finansowym we frankach, znacznie zmalała liczba kredytów udzielanych właśnie w tej walucie. Z drugiej strony jednak coraz więcej osób decyduje się na kredyty hipoteczne. Według danych pochodzących z Biura Informacji Kredytowej, rośnie poziom zadłużenia Polaków. Tylko w roku 2016 wartość …

Pensja minimalna i wysokość emerytur w 2017

Rok 2017 niesie za sobą zmiany w wysokości pensji minimalnej, stawki godzinowe oraz emerytury. Każde z wymienionych świadczeń wzrosło, przyjrzyjmy się o ile. Płaca minimalna Jest minimalnym dopuszczalnym poziomem wynagrodzenia za pracę najmą czyli popularną umowę o pracę. Zatem nie dotyczy umów o dzieło czy cywilno-prawnych. Od roku 2017 wzrosła …

Podwyżki zagrożone przez 500+?

Program 500+ zachwycił większość Polaków, którzy z otwartością przyznają, że korzystają z dodatkowych świadczeń. Skutkiem jego wprowadzenia było zwiększenie liczby urodzeń w 2016 roku, choć nie jest to jeszcze liczba całkowicie świadcząca o sukcesie programu. W jaki sposób zaś ustawowe 500+ odbiło się na płacach? Wielu ekonomistów uważało, że po …