Kredyt hipoteczny dostępny w ING

ING Bank Śląski ma do zaoferowania klientom kredyt hipoteczny, który mogą przeznaczyć zarówno na zakup nieruchomości jaki remont czy budowę domu. Ponadto konsumenci, którzy spłacają kredyty i pożyczki w innych bankach, w tym kredyt hipoteczny, mogą skorzystać z oferty ING i skonsolidować swoje zobowiązania finansowe. Kredyt hipoteczny na zakup nieruchomości …

Szybka pożyczka gotówkowa w ING Banku Śląskim

ING Bank Śląski z siedzibą w Katowicach jest piątym pod względem wielkości aktywów bankiem komercyjnym w Polsce. Kapitał zakładowy wynosi ponad 130 milionów złotych (dane na rok 2017). Głównym udziałowcem banku jest grupa ING, holenderska instytucja finansowa. W Polsce ING oferuje kredyty i pożyczki gotówkowe, kredyty i pożyczki hipoteczne a …

Najlepsze konta osobiste 2017

Rachunek Oszczędnościowo -Rozliczeniowy czyli ROR, przeznaczone dla osób fizycznych proponowane są przez banki oraz SKOK-i. Nie ma większych obostrzeń co do prowadzenia rachunku osobistego, minimalny wymagany wiek to 13 lat. Służy przede wszystkim do gromadzenia środków i przeprowadzania rozliczeń. Większość kont osobistych to konta a’vista czyli nie ma na nie …

Banki spółdzielcze w Polsce

Bank spółdzielczy jest to podmiot będący jedna z form prawnych działalności banku, tyle że kierowany jest przez spółdzielców. Zakładane są i były przez zrzeszenia osób oo nieograniczonej liczbie i zmiennym funduszu udziałowym które prowadzą w imieniu wszystkich swoich członków wspólną działalność gospodarczą. Pomimo licznych kryzysów jakie dotknęły bankowość spółdzielczą w …