Marża, prowizja a oprocentowanie kredytu

Niejednokrotnie podczas wizyt w banku w celu zasięgnięcia informacji o kredycie czy pożyczce spotykamy się z pojęciami marża, oprocentowanie czy prowizja kredytu. Jednak często ciężko nam zdecydować,które z nich ma najważniejszy wpływ na całkowity koszt zobowiązania finansowego. Oczywiście banki w mediach reklamują się z różnymi promocjami dla klientów, których wabią na niską marżę, oprocentowanie stałe czy prowizje = 0 zł. Czym dokładnie się różnią i na co tak naprawdę warto zwrócić uwagę?

Marża kredytu

To różnica pomiędzy ceną sprzedaży a zakupu danego dobra i jest to stały parametr. Stanowi nadwyżkę czyli zysk wyrażana jako kwota lub w formie procentowej. W przypadku kredytów jest ona różnicą pomiędzy oprocentowaniem kredytu a rynkową stopą procentową. Zatem jeśli oprocentowanie wynosi 8%, a stawka bazowa (WIBOR) np. 6,5 to marża banku jest równa 1,5%. Przy okazji doszliśmy do pojęcia WIBOR czyli Warsaw Interbank Offer Rate zmienna stopa procentowa stopa według której banki udzielają kredytów innym bankom (średnia cena, za jaką banki udzielają sobie pożyczek i kredytów), która jest ustalana w każdy dzień roboczy o godzinie 11.00. Mówić prościej, marżą to zysk banku, im wyższa tym więcej bank na nas zarobi. Nie jest jednak to wartość stała dla wszystkich banków, gdyż każdy z nich prezentuje własną marżę dla danego kredytu.

Wpływ na wysokość marży kredytu mają:

  • całkowita wartość kredytu ustalona w stosunku do wartości nieruchomości (LTV)
  • rodzaj kredytu
  • prowizja za uruchomienie kredytu; stąd mamy często do wyboru kredyty o niskiej marży lub kredyty z prowizją 0 zł

Oprocentowanie kredytu

Stanowi marżę kredytu i rynkową stopę procentową (WIBOR), przy czym ta pierwsza jest parametrem niezmiennym. Jak widać, marżą i oprocentowanie kredytu są od siebie zależne. Oprocentowanie jest wskaźnikiem wyrażającym wysokość odsetek kredytu. Jeśli jego marżą wynosi 1,5% a stopa procentowa czyli stawka bazowa (WIBOR) sięga 6,5% to oprocentowanie kredytu to 8%, czyli taką odsetek cześć będziemy spłacać bankowi za udzielony kredyt.

Prowizja banku

Pod tym pojęciem należy rozumieć koszt jaki ponosimy za uruchomienie przez bank kredytu. Każdy z nich dysponuje określoną tabelą i taryfami opłat i prowizji, niektóre banki zaś oferuje brak prowizji za udzielony kredyt czy pożyczkę. Może być pobrana jednorazowo lub okresowo i włączona w całkowity koszt kredytu. Gdy sięgamy po ofertę 0 zł prowizji należy liczyć się z tym, że warunkiem udzielenie kredytu jest wykup ubezpieczenia lub jego wysokość jego marży przekracza standardową wartość ustaloną przez dany bank.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *