Małe przedsiębiorstwa zapłacą niższe składki ZUS

Pomysł na obniżenie składek ZUS oraz Funduszu Pracy dla małych firm jest coraz częściej tematem dyskusji rządu. Już od przyszłego roku właściciele mikroprzedsiębiorstw mogą spodziewać się, że owe zmiany wejdą w życie. Według Ministerstwa Rozwoju, dzięki nowelizacji ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, małe firmy nie będą zobligowane oddawać prawie połowy swoich miesięcznych zarobków na rzecz ZUS, tak jak to się dzieje obecnie.

Niższe daniny od firm o niskich dochodach

Od 1 stycznia 2018 roku mają wejść w życie zmiany dotyczące obniżenia składek ZUS obowiązujące dla firm o niskich dochodach. Wicepremier Morawiecki zapowiada ulgi na rzecz małej działalności i działalności pozarejestrowej, których dochody miesięczne stanowią mniej niż 2,5-krotność minimalnego wynagrodzenia. Przez działalność nierejestrowaną należy rozumieć działalność zwolnioną z obowiązku rejestracji w ZUS, gdyż jej dochody nie przekraczają wysokości 1 000 zł miesięcznie. Z kolei firmy, których dochody są wyższy od tej kwoty i nie przekraczają kwoty 4 000 zł mają być objęte ulgą „mały ZUS”. Minister Finansów dodaje także, że nie wpłynie to w żaden sposób na system odprowadzania składek u pozostałych przedsiębiorców.

Obecnie małe firmy, których przychód miesięczny wynosi 2 000 zł, wpłaca do ZUS-u aż 812 oraz 62 zł na Fundusz Pracy. Z kolei po zmianach w ustawie te kwoty będą odpowiednio niższe, do ZUS odprowadzona zostanie składka 320 zł a na rzecz Funduszu Pracy 25 zł. Wiceminister Rozwoju, Jadwiga Emilewicz, szacuje, że z wprowadzonych ulg może skorzystać nawet 200 000 firm.

Pani Premier, Beata Szydło, wyraziła pełną aprobatę dla nowych zmian. Według niej bowiem, do tej pory rząd niewiele poczynił w kierunku wsparcia małych przedsiębiorstw. Oczekuje także przyspieszenia prac nad nowelizacją ustawy.

Obok zaproponowanych przez wicepremiera Morawieckiego ulg, pojawią się także inne ważne pozytywne elementy wspierające małe firmy w Polsce. Będzie to między innymi ulga na start, czyli zwolnienie na okres sześciu miesięcy z płacenie ubezpieczenia społecznego dla nowo założonych działalności gospodarczych. Po tym okresie, właściciel firmy będzie mógł skorzystać z ulgi mały ZUS na okres 24 miesięcy.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *