Zasiłki dla najbiedniejszych rodzin w Polsce

Powszechnie wiadomo, że ubogie rodziny w naszym kraju mogą ubiegać się o liczne świadczenia, które przysługują ubogim. Wszelkie rodzaju ulgi i zasiłki są jednak zwykle co roku aktualizowane, często dochodzi do tego pomoc nie tylko finansowa ale także w formie opieki nad daną rodziną. Na co mogą liczyć najuboższe rodziny w Polsce?

Zasiłki rodzinne

Program 500+ bardzo dobrze przyjął się w Polsce. Skorzystało z niego wiele rodzin, a te najbiedniejsze, których dochód w przeliczeniu na członka rodziny wynosił 800 lub 1 200 zł, mogły uzyskać świadczenie już na pierwsze dziecko. Obok świadczenia 500+, wsparciem finansowym są także zasiłki rodzinne. Mogą je otrzymać rodziny, których miesięczny dochód na jednego członka w rodzinie wynosi maksymalnie 674 zł lub 764 zł przy dziecku niepełnosprawnym. Jeszcze do 31. października kwota świadczeń jest następująca:

  • 95 zł na dziecko do 5. roku życia
  • 124 zł na dziecko od 5 do 18. roku życia
  • 135 zł na dziecko od 18 do 24 roku życia

Ponadto dodatkowo w zależności od formy zasiłku wyróżnia się:

  • stały zasiłek, w kwocie co najmniej 30 zł miesięcznie dla osób, które nie są zdolne do wykonywania pracy, przy czym przysługuje tylko wtedy, gdy nie pobierany jest równolegle zasiłku dla osób samotnie wychowujących dziecko lub dzieci
  • okresowy zasiłek, w kwocie co najmniej 20 zł dla osób, które znalazły się tymczasowo w trudnej sytuacji finansowej (np. utrata pracy rodzica)
  • zasiłek celowy – pieniądze wypłycane rodzinie w celu pokrycia najpotrzebniejszych wydatków (żywność, niezbędna odzież czy lekarstwa)

Narodziny dziecka

Po narodzinach dziecka matka może uzyskać jednorazowy dodatkowe w kwocie 1 000 zł. Ponadto, gdy wykorzystuje ona urlop wychowawczy do opieki nad dzieckiem przysługuje jej od państwa 400 zł miesięcznie. Świadczenia te można otrzymać niezależnie od tego, czy pobieranych zasiłków 500+ czy zasiłków rodzinnych dla najuboższych.
Samotni rodzice mogą liczyć na pomoc finansową w wysokości 193 zł miesięcznie na jedno dziecko, w przypadku dziecka niepełnosprawnego ta kwota wzrasta do 273 zł miesięcznie. Jednocześnie suma zasiłku dla osób samotnie wychowujących swoje pociechy nie może przekraczać 386 zł na nie wszystkie lub 546 zł, gdy w rodzinie znajduje się dziecko niepełnosprawne. Rodziny wielodzietne mogą ubiegać się o przyznanie zasiłku w wysokości 95 zł, który jest przyznawany od trzeciego i każdego następnego dziecka.

Dzieci w wieku szkolnym

Na dziecko, które rozpoczyna naukę w szkolę, która zlokalizowana jest poza jego miejscem zamieszkania, przysługuje dodatek w wysokości 113 zł/miesiąc. Stanowi on pokrycie wszelkich kosztów związanych z zakwaterowaniem w miejscu, gdzie aktualnie znajduje się szkoła dziecka. Gdy dziecko dojeżdża do szkoły oddalonej od miejsca zamieszkania, rodzina może liczyć na 69 zł dodatku miesięcznie, który ma służyć pokryciu kosztów transportu do szkoły. Ponadto występuje jeszcze dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego, który wynosi 100 zł na każde dziecko.
Kształcenie oraz rehabilitacja dzieci niepełnosprawnych przyzwala na ubieganie się o dodatek 90 zł miesięcznie dla dziecka powyżej 5. roku życia lub 110 zł miesięcznie, gdy dziecko niepełnosprawne liczy więcej niż 5 lat.

Co więcej, gmina może zapewnić rodzinie prawo do skorzystania z:

  • nieoprocentowanej pożyczki
  • bezpłatnego posiłku nawet jeśli minimalny dochód na członka rodziny przekracza ustalony próg, ale jest nie wyższy niż 906 zł (w niektórych przypadkach kwota ta może sięgać nawet 1 208 zł)
  • pomocy w uzyskaniu mieszkania komunalnego lub lokalu socjalnego

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *