rankinger

Kwota wolna od podatku będzie wyższa

Wicepremier Morawiecki zapowiada, że jeszcze w roku 2017 szykują się zmiany w kwocie wolnej od podatku. Podniesienie kwoty będzie dotyczyło najuboższych Polaków. Warto przypomnieć, że w tym roku mający najniższe dochody zostali objęci programem kwoty wolnej od podatku. Rząd chcę ponownie podwyższyć próg, dzięki czemu kolejne osoby będą mogły „zakwalifikować się” do ulgi podatkowej a…

Continue Reading

Marża, prowizja a oprocentowanie kredytu

Niejednokrotnie podczas wizyt w banku w celu zasięgnięcia informacji o kredycie czy pożyczce spotykamy się z pojęciami marża, oprocentowanie czy prowizja kredytu. Jednak często ciężko nam zdecydować,które z nich ma najważniejszy wpływ na całkowity koszt zobowiązania finansowego. Oczywiście banki w mediach reklamują się z różnymi promocjami dla klientów, których wabią na niską marżę, oprocentowanie stałe…

Continue Reading

Obniżony wiek emerytalny podzieli świadczeniobiorców

Od 1 października 2017 roku będzie obowiązywał niższy wiek emerytalny, 60 lat dla kobiet, 65 dla mężczyzn. Polacy jednak mają wybór, czy pracować nico dłużej czy odejść na emeryturę zgodnie z ustawą po osiągnięciu danego progu wieku. Niestety w tym drugim przypadku będą musieli liczyć się z tym, że wysokość ich emerytur będzie niższa. W…

Continue Reading

Najlepsze konta osobiste 2017

Rachunek Oszczędnościowo -Rozliczeniowy czyli ROR, przeznaczone dla osób fizycznych proponowane są przez banki oraz SKOK-i. Nie ma większych obostrzeń co do prowadzenia rachunku osobistego, minimalny wymagany wiek to 13 lat. Służy przede wszystkim do gromadzenia środków i przeprowadzania rozliczeń. Większość kont osobistych to konta a’vista czyli nie ma na nie nałożonych ograniczeń co do wysokości…

Continue Reading

Banki spółdzielcze w Polsce

Bank spółdzielczy jest to podmiot będący jedna z form prawnych działalności banku, tyle że kierowany jest przez spółdzielców. Zakładane są i były przez zrzeszenia osób oo nieograniczonej liczbie i zmiennym funduszu udziałowym które prowadzą w imieniu wszystkich swoich członków wspólną działalność gospodarczą. Pomimo licznych kryzysów jakie dotknęły bankowość spółdzielczą w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat, nadal…

Continue Reading

Sposób na wyjście z zadłużenia

Wszyscy wiemy jak poważnym stanem jest spirala zadłużenia. Zaczyna się zwykle niewinnie, czasem od niewielkich wydatków. Potem stopniowo rośnie i karmi się naszymi codziennymi potrzebami. Nim się obejrzymy tkwimy w długach tak głęboko, że nie jesteśmy w stanie funkcjonować bez pożyczania pieniędzy. Tak powstaje pętla stworzona z naszych długów, która stopniowo zaciska się odbierając nam…

Continue Reading

Wpływ nowych składek na wysokość emerytur w Polsce

Według ekspertów finansowych propozycja Ministra Rozwoju dotycząca zmniejszenia składek ZUS dla małych firm wpłynie na zmniejszenie świadczeń emerytalnych. Przedsiębiorcy, którzy zarabiają najmniej będą płacić proporcjonalne do wysokości swoich dochodów składki, tym samym obniżając comiesięczne koszty. To istotne wsparcie dla tych osób, które prowadzą działalność gospodarczą, lecz muszą praktycznie połowę swoich zysków oddawać w formie składek…

Continue Reading

Parabanki w Polsce

Definicja parabanku nie została jednoznacznie sprecyzowana przez Prawo Polskie. Niemniej określa się go jako podmiot nie będący bankiem, który działa na rynku finansowym. Podobnie jak instytucje bankowe oferują pożyczki czy kredyty, lecz w odróżnieniu do nich nie są objęte nadzorem Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) i nie podlegają Prawu bankowemu. W odróżnieniu od banku, w parabankach…

Continue Reading

Rzeczywista Roczna Stopa Procentowa – RRSO

Zgodnie z ustawą o kredycie konsumenckim z dnia 12 maja 2011 roku Roczna Rzeczywista Stopa Procentowa jest całkowitym kosztem kredytu lub pożyczki, jaki ponosi konsument wyrażona jako wartość procentowa całkowitej kwoty kredytu (pożyczki) w stosunku rocznym. Dzięki temu parametrowi klienci, którzy decyzją się na podpisanie zobowiązania finansowego wobec banku czy innej instytucji finansowej mogą porównać…

Continue Reading

1 2 3 9